top of page
Człowiek z kolaż kwiatów

Praktyka Psychologiczno-Psychoterapeutyczna

Iwona Krwaczyk-Witek

Iwona
Krawczyk-Witek

Psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog

Pracuję terapeutycznie z pacjentami cierpiącymi na wszystkie zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem uzależnień), z młodzieżą i osobami dorosłymi. Bliskie są mi problemy osób z traumami oraz poddawanych długotrwałej presji i stresowi w miejscu pracy czy z zaburzeniami psychosomatycznymi, u których wykluczono choroby somatyczne, a objawy utrzymują się nadal.

Od 2015 roku zawodowo związana jestem z Poradnią Zdrowia Psychicznego i Poradnią Psychologiczną w Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w Radzyminie.
 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam również w Poradni Zdrowia Psychicznego przy szpitalu Bielańskim.
 

Regularnie poddaje się superwizji (nadzorowi merytorycznemu) u cenionych superwizorów, w tematyce traum u Pani Prof. Elżbiety Zdankiewicz-Ścigały w pozostałych tematach u Pani mgr Aleksandry Augustyn.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kongresach, konferencjach i szkoleniach.

IMG_1628_Facetune_25-07-2020-19-45-36_ed

Zakres terapiii

diagnoza 
psychologiczna

psychoterapia
dorosłych

psychotraumatologia

psychosomatyka

somatopsychologia

bottom of page