top of page

Metody terapii

Jak wygląda pierwsze spotkanie i kolejne 

 

Pierwsze spotkanie, nazywane konsultacją diagnostyczną poświęcone jest poznaniu problemu z jakim przychodzi pacjent. Jest to rozmowa (wywiad), która trwa 50 min.

 

Jest ona wstępem do postawienia diagnozy. W trakcie jej przebiegu staram się zrozumieć mechanizmy, które doprowadziły pacjenta do aktualnej sytuacji psychologicznej. Konsultacjom diagnostycznym poświęcam zazwyczaj trzy spotkania.  

 

W trakcie ostatniego spotkania diagnostycznego omawiam z pacjentem hipotezy związane z sytuacją psychologiczną i wspólnie podejmujemy decyzje o dalszym planie działań. Jeżeli wspólnie uznamy, że istnieje potrzeba kontynuacji spotkań i rozpoczęcia terapii to ją rozpoczynamy.

 

Psychoterapia to proces odbywający się w oparciu o kilka zasad:

 • spotkania odbywają się co tydzień o stałej porze

 • w przypadku traum 1,5 godziny co 2 tygodnie

 • między spotkaniami jest czas na pracę własną pacjenta, także może wyniknąć potrzeba wykonania prac domowych przez pacjenta, które wspólnie są omawianie na kolejnych sesjach

 • osobę prowadzącą psychoterapie obowiązuje tajemnica zawodowa - zakaz przekazywania osobom postronnym informacji uzyskanej od pacjenta w trakcie terapii; odstępstwa od tej zasady ściśle regulują przepisy prawa, które dopuszczają zwolnienie z dochowania tajemnicy zawodowej decyzją sądu, oraz w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia pacjenta lub innych osób

 • spotkania z pacjentem pozbawione są znamion oceniania pacjenta

 • terapeuta i pacjent umawiają się na konkretny rezultat współpracy, co oznacza, że nazwany został problem pacjenta i efekt jaki poprzez terapię strony chcą wspólnie osiągnąć; pacjent powinien umieć określić  dlaczego w jego ocenie satysfakcjonujący go efekt został osiągnięty

 • czas trwania terapii powinien być wstępnie ustalony przez obie strony i na koniec tego okresu powinna być dokonana ocena efektów i wspólnie sformułowany wniosek o zakończeniu terapii, lub konieczności jej przedłużenia lub o podjęciu terapii podtrzymującej, która odbywa się rzadziej i służy utrwaleniu osiągniętego efektu

 • terapeuta i pacjent ustalają sposób zachowania w przypadku wspólnego spotkania poza gabinetem 

 • najlepsze efekty pracy przynosi terapia z pacjentem, który ma własną motywację - nie stymulowaną  przez współmałżonka, rodzica czy inną osobę

 • terapeuta nie powinien prowadzić terapii osób, które się znają, bądź są z sobą lub z nim w relacjach rodzinnych, społecznych lub towarzyskich; może je jednak skonsultować i pomóc w podejmowaniu dalszych kroków w poszukiwaniu pomocy

 • kontakt z terapeutą między sesjami może dotyczyć tylko odwołania lub zmiany terminu sesji, inne sprawy omawiane są na sesjach.

 • bezkosztowe odwołanie sesji może odbyć się 24 godziny przed jej terminem;  odwołanie w dniu sesji skutkuje koniecznością opłaty w wysokości 50% należności za gotowość terapeuty do pracy.

Zasady te są uzgodnione przez obie strony i zakończone ustnym kontraktem.

WhatsApp Image 2020-11-15 at 20.06.52.jp
Image by Nathan Dumlao

Psychosomatyka i somatopsychologia

Zaburzenia psychosomatyczne to dolegliwości somatyczne (cielesne), które mają podłoże w psychice. Niekiedy nazywa się je także zaburzeniami psychofizjologicznymi.
Wskazania do konsultacji:

 • badania nie pozwalają określić fizycznej przyczyny 

 • dolegliwości są zmienne

 • dolegliwości pojawiają się tuż po traumatycznym wydarzeniu lub towarzyszą problemom rodzinnym lub zawodowym,

 • pacjent jest całkowicie pochłonięty objawami

 

Somatopsychologia zagłębia się w problemy psychologiczne wywołane chorobami somatycznymi.

WhatsApp Image 2020-11-15 at 20.06.51.jp
bottom of page