top of page

Iwona 

Krawczyk-Witek

Wykształcenie

Uniwersytet SWPS Warszawa, studia magisterskie
Psychologia kliniczna
 
Uniwersytet SWPS, studia podyplomowe:
- Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej
- Psychosomatyka, somatopsychologia
- Psychotraumatologia

- Psychotraumatologia zaawansowana
 
4 letnie studium psychoterapii w podejściu integracyjnym przy Polskim Towarzystwie Psychoterapeutycznym

Certyfikat EMDR Europe

Certyfikat EMDR - praca z ofiarami przemocy domowej

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego szkolenie NEURO - testy w diagnozie neuropsychologicznej
 
Absolwentka studiów podyplomowych MBA przy Francuskim Instytucie Zarządzania

---

Zapraszam do korzystania z moich usług w ramach praktyki psychologiczno-psychoterapeutycznej

przy ul.  Literackiej  40 w Zielonce zarówno w gabinecie jak i podczas wizyt online. 
 
Pracuje terapeutycznie z dorosłymi pacjentami cierpiącymi na wszystkie zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem uzależnień).
Bliskie są mi problemy osób z traumami (jednorazowymi i relacyjnymi, ciągnącymi się przez lata) oraz poddawanych długotrwałej presji i stresowi w miejscu pracy czy z zaburzeniami psychosomatycznymi, u których wykluczono choroby somatyczne (cielesne), a objawy utrzymują się nadal.

 

Zajmuję się:
- diagnozą psychologiczną
- psychoterapią dorosłych
- psychosomatyką i somatopsychologią

- procedurami dedykowanymi dla Zespole Stresu Pourazowego i PTSD complex ale nie tylko, takimi jak:

         - procedura przedłużonej ekspozycji

         - procedura przetwarzania poznawczego

         - EMDR 

         - krótkoterminowa terapia eklektyczna PTSD

 

Od 2015 roku zawodowo związana jestem z Poradnią Zdrowia Psychicznego i Poradnią Psychologiczną w Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie.
 
Doświadczenie zawodowe zdobywałam również w Poradni Zdrowia Psychicznego przy szpitalu Bielańskim gdzie miałam okazje uczestniczyć w sesjach innego psychoterapeuty, co jest unikatową wartością w polskich warunkach. Regularnie poddaje się superwizji (nadzorowi merytorycznemu) u cenionego superwizora.
Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kongresach, konferencjach i szkoleniach. Posiadam również doświadczenie zawodowe związane z pracą z pacjentami neurologicznymi które zdobyłam w trakcie pracy na oddziale neurologicznym jako pielęgniarka.

 

--------------------- 

Co mnie wyróżnia?

 

Kompleksowe podejście do problemów pacjenta.

Każdy człowiek jest harmonijnym organizmem,  który spójnie i bardzo indywidualnie zbudowany jest z psychiki i ciała. Słynna łacińska sentencja: "Mens sana in corpore sano" czyli w zdrowym ciele zdrowy duch najprościej opisuje tę zależność. Problemy psychologiczne mogą wpływać na nasze zdrowie fizyczne i prowadzić do zmian w naszym organizmie wywołując różne choroby, np. nadciśnienie tętnicze, astmę, choroby skóry, chorobę wrzodową i inne. Natomiast choroby somatyczne (cielesne) mogą wywoływać problemy  psychiczne, chociażby stany depresyjne, zaburzenia lękowe. Zwracam na to szczególną uwagę i staram się wspólnie z pacjentem dostrzec te zależności oraz wskazać możliwości podjęcia działań profilaktycznych lub terapeutycznych.

Zdobyta wiedza i doświadczenie w zakresie psychologii i medycyny są niewątpliwie moim atutem i ułatwiają kompleksowe spojrzenie na problemy pacjenta. Sądzę, że ważne jest też to, że planując swoją edukację zdobywałam wiedzę konsekwentnie, zaczynając od nauk medycznych, poprzez psychologię, psychoterapię i nadal rozwijam wiedzę w coraz węższych specjalnościach. Pozwala mi to na swobodne poruszanie się w różnych obszarach potrzeb pacjenta z nadzieją, że moja pomoc będzie dla niego pełna i satysfakcjonująca.

Niedawno zakończyłam podyplomowe studia z psychotraumatologii, stopień zaawansowany. Zdobyta na studiach wiedza daje mi możliwość niesienia pomocy osobom, które doświadczyły nagłego przeżycia traumatycznego (wypadek, katastrofa, klęska żywiołowa, napad, gwałt) lub przez lata były poddawane traumatycznym doświadczeniom jak przemoc psychiczna, fizyczna, finansowa, seksualna, nadużycia czy zaniedbaniom.  

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR

IMG_1625.JPG
bottom of page